Educational Research & Innovation
Zelfscan leerlingen

Zelfscan leerlingen

Welkom!

Je bevindt je op de pagina ‘zelfscan eigenaarschap’. Eigenaarschap verwijst naar het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. Het wordt gezien als een belangrijke vaardigheid voor de toekomst, omdat je je in een steeds veranderende samenleving blijvend zal moeten ontwikkelen. Het is dan belangrijk om te weten hoe je dat aanpakt. Belangrijke aspecten van eigenaarschap zijn kennis, motivatie, zelfregulatie en metacognitie. Motivatie heeft te maken met de interesse en wil om te leren. Zelfregulatie met het kunnen stellen van doelen (en je daaraan houden) en metacognitie heeft onder andere te maken met kunnen reflecteren.
Met behulp van onderstaande zelfscan krijg je een goed beeld (als je hem eerlijk invult) van je interesse, motivatie, reflectievermogen en gerichtheid op de taak, het resultaat en planningen.

Het invullen van de lijst duurt 15-20 minuten. Als je klaar bent, klik je op ‘verzenden’. Daarna krijg je het resultaat in beeld. Je kunt hiervan een screenprint maken en deze naar jezelf mailen of in je portfolio opnemen.

Deze zelfscan valt onder copyright. Dupliceren ervan is niet toegestaan. Voor meer informatie neem je contact op met Anja Schoots.