Inductief leren helpt leerlingen zelfstandig na te denken. Het leidt tot meer verantwoordelijkheid bij de leerling en tot meer taalvaardigheid.