Educational Research & Innovation
Privacy policy

Privacy policy

Dear reader,

It is important to me to handle your personal data properly. I would like to inform you about this on this page.

What data do I collect?

The personal data I collect from you is your name and your email address.

For what purpose do I collect this data?

Your name and your e-mail address are used to send you newsletters. This newsletter may contain advertisements for my website or for third parties. Your personal data will not be used for other purposes and will not be shared with third parties.

How long will your data be kept?

I keep your data for as long as I send newsletters or plan to send newsletters in the near future.

Where are your data stored?

Your data is stored on the WordPress server.

How can you contact me?

To view, change, supplement or delete your personal data, please contact info@anjaschoots.nl. I will respond to your request within two weeks.

Comments

No comments can be left on the site. I want to prevent that I get extra administration and that your data can be found via Google for years. You can always send me an email personally if you want to respond. Gladly even!

Cookies

I do not use cookies.

Embedded content from other websites

Messages on this site may contain embedded (embedded) content (e.g. videos, images, messages, etc.). Embedded content from other websites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed third-party tracking and monitor your interaction with this embedded content, including the interaction with embedded content if you have an account and are logged in to that website.
Beste lezer,

Het is belangrijk voor mij om op een goede manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Op deze pagina wil ik u hierover informeren.

Welke gegevens verzamel ik?

De persoonsgegevens die ik van u verzamel zijn uw naam en uw e-mailadres.

Met welk doel verzamel ik deze gegevens?

Uw naam en uw e-mailadres worden gebruikt om u nieuwsbrieven toe te sturen. In deze nieuwsbrief kunnen advertenties voor mijn website of voor derden voorkomen. Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden en zullen niet gedeeld worden met derden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Ik bewaar uw gegevens zolang ik nieuwsbrieven verstuur of van plan ben in de nabije toekomst nieuwsbrieven te versturen.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op de server van WordPress.

Hoe kunt u contact met mij opnemen?

Voor het inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met info@anjaschoots.nl. Ik zal binnen twee weken op uw verzoek ingaan.

Reacties

Op de site kunnen geen reacties worden achtergelaten. Ik wil daarmee voorkomen dat ik extra administratie krijg en dat je gegevens voor jaren via Google te vinden zijn. Je kunt altijd persoonlijk een mail naar me sturen als je wilt reageren. Graag zelfs!

Cookies

Cookies gebruik ik niet.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
Op deze tekst berust auteursrecht | Irene van der Spoel | 2019