Educational Research & Innovation
Previous research

Previous research

Veel scholen klagen over ‘achteroverleunende leerlingen’ en ook in nationale rapporten wordt de alarmklok geluid over het gebrek aan motivatie van Nederlandse leerlingen. Is dat inderdaad een probleem dat ingebakken zit in de leerling of is het gebrek aan eigenaarschap het effect van ons onderwijssysteem? Met dit onderzoek wordt aangetoond welke aanpassingen in het onderwijs nodig zijn om eigenaarschap bij leerlingen te stimuleren. Formatieve evaluatie speelt hierin een belangrijke rol, zij het niet de enige. Ook autonomie, betekenisvol onderwijs en gezamenlijk onderzoek doen blijkt essentieel.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

Actieonderzoek naar het effect van
formatief evalueren op het eigenaarschap
van leerlingen voor hun leerproces.

Betekenisvolle opdrachten, ruimte voor autonomie, samenwerking met peers en een coachende docent zijn volgens wetenschappers succesvolle ingrediënten om het engagement van leerlingen te stimuleren. De methode Plot26 bleek het lesmateriaal zo krachtig te hebben ontworpen dat leerlingen met plezier, geconcentreerd en met doorzettingsvermogen aan het werk gingen, hiermee ruimte gevend aan de docent om zich toe te wijden aan de coachende rol. Dit onderzoek beschrijft wat nodig is om engagement bij leerlingen te stimuleren, wat een noodzakelijke voorwaarde is om eigenaarschap bij leerlingen te bevorderen en daarmee de leerresultaten te verbeteren. Klik hier voor het volledige rapport.

Actieonderzoek naar de bijdrage van
de lesmethode Plot26 op het engagement
van leerlingen in jaarlaag 1 op het Ichthus Lyceum.