Eigenaarschap door formatief werken

Veel scholen klagen over ‘achteroverleunende leerlingen’ en ook in nationale rapporten wordt de alarmklok geluid over het gebrek aan motivatie van Nederlandse leerlingen. Is dat inderdaad een probleem dat ingebakken zit in de leerling of is het gebrek aan eigenaarschap het effect van ons onderwijssysteem?

Met dit onderzoek wordt aangetoond welke aanpassingen in het onderwijs nodig zijn om eigenaarschap bij leerlingen te stimuleren. Formatieve evaluatie speelt hierin een belangrijke rol, zij het niet de enige. Ook autonomie, betekenisvol onderwijs en gezamenlijk onderzoek doen blijkt essentieel.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

Actieonderzoek naar het effect van
formatief evalueren op het eigenaarschap
van leerlingen voor hun leerproces.