Engagement bij Nederlands

Achteroverleunende leerlingen, je hoort er leraren vaak over klagen. Kunnen we ze enthousiast aan het werk krijgen, of hoort deze ongeïnteresseerde houding gewoon bij pubers?

Het schoolvak Nederlands is niet het populairste vak op school, dus deze vraag heeft me nogal bezig gehouden. Tot ik leerlingen bij het Technasium en bij Kunst zeer geïnteresseerd en geconcentreerd aan het werk zag. Dat was de aanleiding om te onderzoeken hoe we dit ook bij Nederlands voor elkaar zouden kunnen krijgen.

Dit onderzoek beschrijft wat nodig is om engagement bij leerlingen te stimuleren, wat een noodzakelijke voorwaarde is om eigenaarschap bij leerlingen te bevorderen en daarmee de leerresultaten te verbeteren. Betekenisvolle opdrachten, ruimte voor autonomie, samenwerking met peers en een coachende docent bleken succesvolle ingrediënten om het engagement van leerlingen te stimuleren. Klik hier voor het volledige rapport.

Actieonderzoek naar de bijdrage van
de lesmethode Plot26 op het engagement
van leerlingen in jaarlaag 1 op het Ichthus Lyceum.