We doen het samen

In ons onderwijssysteem zijn we vooral gericht op individuele prestaties: de individuele leerling met zijn cijfers als graadmeter voor succes en de individuele docent als heer en meester in zijn/haar klas.

Co-agency is het inzetten van de eigen talenten voor een gemeenschappelijk doel. De mens als sociaal dier blijkt hier veel behoefte aan te hebben. Toch is de praktijk ook weerbarstig. Nog te vaak voelen mensen zich individueel verantwoordelijk of ontbreekt het aan tijd om écht samen te verdiepen in onderwerpen.

Met verschillende onderzoekers die zich verdiepen in agency van docenten en leerlingen proberen we juist die tijd en ruimte te creëren. Het resultaat blijkt vaak verbluffend. Buiten dat het samen doen je leven verrijkt en tot persoonlijke ontwikkeling leidt, blijkt het ook nog eens te leiden tot meer creativiteit en duurzamer oplossingen.

In onderwijsontwikkeling blijkt de samenwerking tussen docenten en leerlingen inspirerende ideeën op te leveren over hoe een goede balans tussen leren en welzijn in de school kan worden gevonden.