Veelgestelde vragen over agency

Waaraan herken je agency?

Agency wordt gekenmerkt door handelen vanuit een doelbewuste intentie. Deze wordt omgezet in concrete tussendoelen en plannen en vervolgens in handelen. Als je door reflectie merkt dat het handelen in overeenstemming is met de intentie, voel je je voldaan.

Welke psychologische processen liggen ten grondslag aan agency?

Het vertrouwen in eigen kunnen is het belangrijkste onderliggende proces. Hoe hoger het vertrouwen, hoe uitdagender de doelen die we onszelf stellen en hoe langer we het volhouden bij tegenslagen. Daarnaast zijn interesses belangrijk. Ook die bepalen waar we ons sterk voor willen maken en hoe lang we dat volhouden. Verder is het eigen kwaliteitsbesef belangrijk. Hebben we een kwaliteitsnorm waarnaar we streven? Tot slot is het kunnen geven van aandacht en het kunnen verwerken van informatie, de cognitieve processen, van invloed op de mate waarin je agency toont.

Is agency een eigenschap of een vaardigheid?

Agency is te ontwikkelen. De ontwikkeling gaat een leven lang door. Elke ervaring in ons leven vormt ons en bepaalt in welke mate we agency (durven) tonen.

De mentale kracht en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zijn te ontwikkelen en daarmee agency ook.

Wat zijn de kenmerken van een leeromgeving waarin agency kan ontwikkelen?

Agency ontwikkelen gaat over het vinden van je eigen kompas. Wat gaat je aan hart? Waar wil je je voor inzetten? Welke kwaliteiten heb je daarbij nodig? Hoe maak je je de benodigde kennis eigen? Daarbij is het belangrijk dat de kracht van het collectief (h)erkend wordt. Je hebt elkaar nodig om te kunnen floreren.