Niet terug naar af!
Niet terug naar af!

Niet terug naar af!

Na 1 juni gaat het VO deels weer open, met kleinere groepen en 1,5 meter afstand. Het ziet ernaar uit dat dit ook na de zomervakantie het geval zal zijn. Veel scholen denken al na over hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen. Een veelgehoorde oplossing is klassen opsplitsen, het deel dat in de les zit uitleg geven en leerlingen via een stream mee laten luisteren.

Hiermee gaat in één klap onze hele onderwijsontwikkeling van de afgelopen jaren verloren. Want hoeveel tijd en energie heb je als docent nog na deze enerverende manier van lesgeven om leerlingen persoonlijk feedback/feedforward te geven en ze te begeleiden naar de volgende stap in hun ontwikkeling? Onze lessen verworden zo tot een vorm van hoorcolleges, waarvan al lang geleden bewezen is dat dit leerlingen niet verder helpt.

Door inzichten over leren te verwerken in een hybride leerprogramma kunnen we het beste van twee werelden combineren, waardoor het leerproces van leerlingen gediend wordt én tegelijkertijd die andere belangrijke taak van het onderwijs, socialisatie, niet ondergesneeuwd raakt.

Wat de afgelopen periode duidelijk is geworden, is dat veel leerlingen een eind komen met een online uitlegfilmpje en opdrachten. Die opdrachten leveren informatie op over het begrip van leerlingen. Die informatie kan vervolgens gebruikt worden om, in samenspraak met de leerling, vast te stellen welke stap nodig is om verder te komen. Juist die samenspraak zou dus plaats moeten vinden op school. Ook leerlingen die uitgevallen zijn op het online onderwijs, hebben die samenspraak nodig. Een klassikale gestreamde les zal dat probleem niet oplossen. Juist nu kunnen we van waarde zijn voor onze leerlingen, door in het persoonlijke contact de begeleiding af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben.

Globaal gezien ziet de formatieve cyclus er dan zo uit (waarbij blauw in hoofdzaak online en groen in hoofdzaak op school plaatsvindt):

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vraagt wel wat puzzelwerk om ons curriculum hierop af te stemmen, met name in de alignement van leerdoelen/succescriteria, naar werkvormen en evaluatie, maar met de ervaringen van de afgelopen periode komen we een heel eind. Als we onze tijd in de klas vooral gebruiken voor de samenwerking en coaching, maken we ons onderwijs echt effectiever. Op die manier blijft de onderwijsverbetering doorgaan en daar hebben we ook na de crisis profijt van.