Educational Research & Innovation
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Het staat je vrij onderstaande materialen te gebruiken.

Heb je tips, lessenaanvullingen of andere feedback, vind ik dat leuk om te horen.

Voor leerlingen heb ik uitlegfilmpjes gemaakt (voor ‘flipping the classroom’)

Formuleren:

http://maken.wikiwijs.nl/79165/Antwoordmodellen: met deze Wikiwijs leren leerlingen hoe ze antwoorden moeten formuleren op open vragen. Het gaat er daarbij om dat ze goed verbanden aanbrengen in hun antwoord en compleet zijn.

http://maken.wikiwijs.nl/77133/Argumenteren: leerlingen leren hoe een betoog op te bouwen. Deze Wikiwijs bevat ook achtergrondinformatie over argumenteren.

http://maken.wikiwijs.nl/81119/Debatteren: leerlingen leren wat een goede stelling is en hoe een debat verloopt.

http://maken.wikiwijs.nl/78441/Priming___Framing: informatie over de invloed van de media op ons denken en hoe stijlfiguren en beeldspraak worden gebruikt om een mening te formuleren.

http://maken.wikiwijs.nl/96197/Beeldspraak__stijlfiguren_en_po_zie: beeldspraak en stijlfiguren in teksten herkennen en zelf gebruiken.

Met deze oefening testen leerlingen hun kennis op het gebied van uitdrukkingen.

Mondelinge communicatie: lichaamstaal.

Schrijven

http://maken.wikiwijs.nl/81995/Schrijven: diagnostische toets, differentiatieprogramma, theorie en oefeningen.
http://maken.wikiwijs.nl/82020/Schrijven_docentenhandleiding : handleiding met lessuggesties en materialen bij de schrijflessen. Klik hier voor een kijkje in de klas.

Informatie over spiegelneuronen, gecombineerd met het maken van een advertentie of commercial.

Een recept schrijven.

Onderzoeksinformatie verwerken in een poster.

Onderzoeksinformatie verwerken in een website.

Een betoog schrijven over kleding van koeienpoep.

Hoogbegaafdheid

http://maken.wikiwijs.nl/76346/Hoogbegaafdheid Tips voor de leerlingen zelf + achtergrondinformatie.

Grammatica

http://maken.wikiwijs.nl/73279/Grammatica__nuttig_bij_taalonderwijs Leerlingen leren de transfer te maken tussen grammatica die ze leren bij Nederlands en de toepassing hiervan bij het vak Duits.

Begrijpend lezen

http://maken.wikiwijs.nl/72947/Intertekstualiteit: veel voorbeelden van intertekstualiteit en een onderzoeksopdracht hierbij.

http://maken.wikiwijs.nl/87510/Begrijpend_lezen_voor_klas_2_VWO  (ook te gebruiken voor 3 Havo). Deze Wikiwijs bevat een diagnostische toets, lesmaterialen voor twee niveaus en een onderzoeksopdracht.

http://maken.wikiwijs.nl/90864/BL_2_havo__onderwerp__deelonderwerp__hoofdgedachte_en_verbanden: theorie, instructiefilmpjes en oefeningen.

http://maken.wikiwijs.nl/90890/BL_3_vwo__onderwerp__deelonderwerp__hoofdgedachte_en_verbanden : theorie, instructiefilmpjes en oefeningen, ook over argumentatiestructuren.

Krantenartikelen vergelijken – hoofdgedachte en tekststructuren.

Klik hier voor oefeningen die leerlingen kunnen gebruiken om hun leestempo te verhogen.

Studerend lezen

Deze Wikiwijs is bedoeld om leerlingen te helpen met leren: van het bestuderen van teksten, tot het formuleren van antwoorden en het begrijpen van toetsvragen.
http://maken.wikiwijs.nl/91533/Studerend_lezen

Taalbegrip

3-vwo les over het effect van taal (woordkeus, zinsbouw, stijlfiguren, metaforen, tekstopbouw).
Docentenhandleiding en -materialen:
http://maken.wikiwijs.nl/82783/Docentenhandleiding_effecten_van_taal
Leerlingmateriaal: http://maken.wikiwijs.nl/82777/Effecten_van_taal

Literatuur

Fictieonderwijs om het analytisch vermogen te verbeteren: lessenserie voor 2vwo: http://2vwoichthus.weebly.com/introductie-literatuur.html
Docentenhandleiding voor de lessenserie 2vwo met onderbouwing en verdere suggesties:
http://maken.wikiwijs.nl/93935/Literatuur_in_de_onderbouw_docentenhandleiding.

Literaire begrippen met voorbeelden en opdrachten voor analyse proza en poëzie:
http://maken.wikiwijs.nl/88619/Poezie_en_proza
Geschiedenis van de literatuur vanaf 1700 met verwerkingsopdrachten (bovenbouw):http://maken.wikiwijs.nl/88461/Literatuurgeschiedenis

Eigentijdse bewerking van Karel ende Elegast.

Ichthus Top Talent: site voor de documentaire bouwers van het Ichthus Lyceum.