Educational Research & Innovation
Leerlingscan door docent/mentor

Leerlingscan door docent/mentor

Deze scan bestaat uit verschillende vragen over het eigenaarschap van jouw leerling. Door vanuit verschillende invalshoeken informatie te verzamelen over de mate waarin deze leerling verantwoordelijkheid neemt voor het leerproces, is het mogelijk om gerichte steun te bieden op punten die aandacht nodig hebben. Eigenaarschap groeit door de interactie met de omgeving, zowel op school als thuis. De scan wordt idealiter ingevuld door de leerling zelf, de docent en/of mentor en de ouders.

Deze zelfscan valt onder copyright. Dupliceren ervan is niet toegestaan. Meer informatie? Neem contact op met Anja Schoots.

[submission_id_hidden sid]