Educational Research & Innovation
Eigenaarschapscan door ouders

Eigenaarschapscan door ouders

Deze scan bestaat uit verschillende vragen over het eigenaarschap van uw kind. Door vanuit verschillende invalshoeken informatie te verzamelen over de mate waarin uw kind verantwoordelijkheid neemt voor het leerproces, is het mogelijk om gerichte steun te bieden op punten die aandacht nodig hebben. Eigenaarschap groeit door de interactie met de omgeving, zowel op school als thuis.

Deze zelfscan valt onder copyright. Dupliceren ervan is niet toegestaan. Voor meer informatie neemt u contact op met Anja Schoots.

[submission_id_hidden sid]