Educational Research & Innovation
Formatieve cyclus

Formatieve cyclus

De formatieve cyclus bestaat uit vijf fasen (Baartman & Gulikers, 2017).

Hieronder zijn aandachtspunten per fase beschreven.

Fase 1: verwachtingen verhelderen

 • Duidelijk maken wat de les gaat opleveren
 • Praten over kwaliteiten
 • Leerdoelen duidelijk maken aan de hand van voorbeelden
 • Succescriteria verhelderen: laten zien hoe succes eruit ziet, bijvoorbeeld door een eigen rubric te geven of deze samen met leerlingen op te stellen
 • Nut duidelijk maken
 • Voorbeelden laten zien
 • Totale proces duidelijk maken voor leerlingen

Fase 2: leerlingreacties ontlokken en verzamelen

 • Eigen niveau van te voren inschatten door leerling zelf
 • Leerlingen activeren
 • Opbouw in stukjes, belonen, vertrouwen, vooruitgang zichtbaar maken
 • Aandacht voor individuele bijdragen
 • (activiteiten moeten passen bij je doelen)
 • Als docent soms even niet beschikbaar zijn (stimuleren zelfstandigheid)
 • Vangnet beschikbaar (leerlingen kunnen andere bronnen gebruiken dan alleen de docent)

Fase 3: reacties analyseren en interpreteren

 • Reflecteren op het leerproces/leerwinst
 • Jouw interpretatie als docent voor het voetlicht brengen bij de leerling, wat betekenen die data, waar heeft de leerling moeite mee?
 • Individuele gesprekken met leerlingen (vragen stellen om te achterhalen wat het probleem is)
 • Sterke leerling aan zwakkere koppelen om probleem te achterhalen

Fase 4: communiceren met leerlingen over resultaten

 • Reflecteren op het leerproces
 • Coaching in de klas
 • Directe feedback op tussenproducten
 • Zonder oordeel, zonder cijfers
 • Go/no go
 • Leerlingen elkaar feedback laten geven
 • Leerlingen zichzelf feedback laten geven
 • Feedback zo specifiek en concreet mogelijk
 • Feedback is toekomstgericht
 • Veilige sfeer

Fase 5: Vervolgacties ondernemen

 • Aan de slag met feedback
 • Leren ontvangen van feedback, incasseren
 • Vooruitblik naar volgende les