Educational Research & Innovation
Eigenaarschap/ownership

Eigenaarschap/ownership

Op veel scholen is het stimuleren van eigenaarschap een onderdeel van het curriculum. Eigenaarschap verwijst naar het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Naarmate het eigenaarschap toeneemt, worden ook de leerresultaten beter (Duckworth, Peterson, Matthews & Kelly, 2007). Eigenaarschap is geen persoonlijkheidskenmerk, maar een staat die gestimuleerd kan worden (Conley & French, 2014). Het refereert aan een proactieve houding (Montenegro, 2016). Daarvoor zijn vier componenten van belang: kennis, engagement, zelfregulerende vaardigheden en metacognitieve vaardigheden (Conley & French, 2014). Deze componenten beïnvloeden elkaar wederzijds én dragen gezamenlijk bij aan het kunnen en willen nemen van verantwoordelijkheid voor een taak (Li & Lerner, 2013; Conley & French, 2014).

Met behulp van actieonderzoek heb ik in kaart gebracht wat leerlingen nodig hebben om eigenaarschap te ontwikkelen. Klik hier voor het rapport.

Ik ben van mening dat als je iets tot doel stelt, je ook moet kunnen meten of dat doel is bereikt. Daarvoor bestond, voor zover mij bekend, nog geen overzichtelijk hulpmiddel. Daarom heb ik, op basis van literatuuronderzoek en gevalideerde vragenlijsten, een tool ontwikkeld waarmee leerlingen hun eigenaarschap in beeld kunnen brengen.

Leerling? Klik op de afbeelding om de zelfscan te starten.

Omdat zelfscans per definitie subjectief zijn, heb ik voor leerlingen een scan ontwikkeld die door ouders ingevuld kan worden en door docenten/mentoren. Zo ontstaat een beeld vanuit verschillende perspectieven, wat een hulpmiddel kan zijn om het gesprek te voeren en samen tot een ontwikkelplan te komen.

Ouder? Klik op de afbeelding om de scan over uw kind in te vullen.
Docent of mentor? Klik op de afbeelding om de scan over de leerling in te vullen.

                                                                       

Leerlingen ontwikkelen eigenaarschap in interactie met hun omgeving. De docent speelt daarbij een belangrijke rol. De docent kan invloed uitoefenen op de vier componenten (kennis, engagement, zelfregulatie en metacognitie), door onder andere authentieke, betekenisvolle taken te geven en een formatieve aanpak te hanteren, waarbij leerlingen zicht krijgen op hun leerproces en gesteund worden in het nemen van verantwoordelijkheid. Benieuwd in hoeverre je eigenaarschapstimulerend les geeft?

Klik hier om de zelfscan voor docenten te starten.

 

  • Conley, D. T., & French, E. M. (2014). Student ownership of learning as a key component of college readiness.    American Behavioral Scientist, 58(8), 1018–1034. Geraadpleegd op 29 december 2018 van      https://www.researchgate.net/publication/275490135_Student_Ownership_of_Learning_as_a_Key_Component_of_College_Readiness_judgement_through_analysing_exemplars
  • Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: Perseverance and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 9, 1087-1101.
  • Li, Y., & Lerner, R.M. (2013). Interralations of Behavioral, Emotional, and Cognitive School Engagement in High School Students. Youth Adolescence, 42, 20-32. Geraadpleegd op 20 oktober 2018 van doi: 10.1007/s10964-012-9857-5