Educational Research & Innovation
Woordenschatdidactiek

Woordenschatdidactiek

Dyslecten en andere taalzwakke leerlingen hebben behoefte aan een expliciete woordenschatverwerving. Er zijn vier modellen die daarbij behulpzaam zijn:

Woordspin: rondom een begrip associaties plaatsen die bij dat begrip horen.
Leerlingen bouwen zo een betekenisvol netwerk op.

woordweb lit

Woordparaplu: van een begrip voorbeelden verzamelen. Leerlingen leren categoriseren.

woordparaplu_origEen woordkast: tegenstellingen naast elkaar zetten. De woordenschat verdiept zich.

boekenkast_origWoordtrap: overtreffende trap visueel maken. De structuur van vergroting wordt duidelijk.
woordtrap_orig