Educational Research & Innovation
Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende vormen van dyslexie, dus wat behulpzaam is voor een dyslect zal per persoon bekeken moeten worden in overleg met een dyslexiebegeleider.
Hulpmiddelen worden ingezet als een dyslect zich onvoldoende de stof eigen kan maken of als hij/zij op een toets onvoldoende kan laten zien wat hij/zij in feite wel weet.

Voorbeelden van mogelijkheden zijn een leespen, spraaksoftware, computer of spiekkaart.
Voor het voorlezen zijn er gratis programma’s beschikbaar . Bijvoorbeeld van Microsoft voor het voorlezen van Office-documenten: https://support.office.com/nl-nl/article/De-tekst-naar-spraak-functie-Uitspreken-gebruiken-459e7704-a76d-4fe2-ab48-189d6b83333c
https://support.office.com/nl-nl/article/De-functie-Uitspreken-met-meertalige-TTS-gebruiken-e522a4f2-37cb-492b-be6a-8997d23dfe70
Voor het lezen van websites is er www.browsealoud.nl. Schoolboeklicenties zijn te verkrijgen via www.dedicon.nl/gratis-daisy-software-amis-nu-ook-nederlandstalig (5 euro per boek). Ook Google Translate is te gebruiken (maar niet te pauzeren). Voor het leren van talen is www.wrts.nl of www.quizlet.com aan te raden. De te leren woordjes kunnen worden uitgesproken wat het leren van talen makkelijker maakt. Op www.wozzel.nl worden de woorden in een context geplaatst. De meeste schoolboeken hebben ook digitaal hulpmateriaal wat via Magister te gebruiken is.

hulpmiddelen-dyslexie