Educational Research & Innovation
Begeleiding

Begeleiding

Dé dyslect bestaat niet. Er zijn verschillende mogelijkheden om iemand met dyslexie weer in succes te brengen maar er is maar één manier om erachter te komen wat echt aanslaat, en dat is samen willen ontdekken wat werkt.

Lezen:
Snel Slim Lezen: om het werkgeheugen te ontlasten is het verstandig niet direct maar te beginnen de tekst te lezen. De hersenen zijn dan zo bezig de woorden te verklanken dat er van begrip niets terecht komt. De lezer denkt echter wel te weten wat er in de tekst staat en beantwoordt de vragen dan uit zijn geheugen, wat meestal tot foute antwoorden leidt.
Eerst oriënterend lezen (kopjes scannen) en dan globaal (eerste zin van elke alinea) werkt als ‘priming’: de hersenen nemen de hoofdlijnen van de tekst waar. Hiermee wordt een eerste structuur gelegd. Daarna de vragen lezen en dan pas echt de tekst lezen om de vragen te beantwoorden. Met de voorleesknop van Word, kan de lezer selecteren wat hij voorgelezen wil hebben. Zo komt het met nog meer aandacht binnen.

Lezen om te studeren:
Zie hierboven. Tussentijds de informatie in schema laten zetten. Afhankelijk van het soort informatie een mindmap, stroomdiagram, Venn-diagram of tabel.

Spelling:
Concentreer op hoogfrequente woorden. Maak onderscheid tussen luisterwoorden, analogiewoorden,  regelwoorden en weetwoorden (besteed hier geen energie aan). Sommige dyslecten hebben moeite met klanken herkennen. Houdt daar rekening mee. Laat zoveel mogelijk de spellingscontrole gebruiken. Wees niet te streng. Op eindexamens telt de spelling hooguit voor 10% mee. Dezelfde regel hanteren in het leerproces is dan niet gek. De aandacht moet vooral naar de inhoud gaat en bovenal: de student moet in succes kunnen komen!

Woordjes leren:
Losse rijtjes woordjes leren is erg lastig voor mensen met dyslexie (voor de meeste andere mensen ook overigens). Breng een context aan met behulp van zinnen of een verhaaltje. Dan beklijft het veel makkelijker.

Luisteren:
Sommige dyslecten hebben moeite de draad van het verhaal vast te houden, zeker als er ruis in de omgeving is. Een plaats vooraan zou fijn zijn. Visuele ondersteuning is onontbeerlijk. Ook het aanbrengen van kapstokken en een betekenisvolle context is noodzakelijk.

Klik hier voor een instructiefilmpje met leertips voor dyslectische leerlingen.