Dyslexie
Dyslexie

Dyslexie

Naar dyslexie wordt nog steeds veel en interessant onderzoek gedaan. hersenen-dyslexie.jpg

Op dit moment wordt de volgende definitie gehanteerd (Braams):

Dyslexie is een specifieke stoornis in de fonologische verwerking van taal door de hersenen waarbij vaak ook de woordvinding en het verbaal geheugen belemmerd is. Het leidt tot meer of minder ernstige lees- en spellingsproblemen en vaak ook tot meer of minder duidelijke problemen bij andere taken waarbij taal een rol speelt, zoals het onthouden van instructies, het leren van losse feiten en het verwerken van spraak in een lawaaiige omgeving.

Dyslexie kan optreden bij kinderen als ontwikkelingsstoornis of als gevolg van hersenbeschadiging.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:

Voorkomende problemen

Hulpmiddelen

Begeleiding

Normering bij toetsen

Woordenschatdidactiek