Hoogbegaafd

Leerkracht Nederlands belangrijke schakel voor hoogbegaafden Uit onderzoek blijkt dat internationaal gezien Nederland achterblijft als het gaat om het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen en dan met name op het gebied van begrijpend lezen. Ligt het gemiddelde aan allround excellerende leerlingen