info@anjaschoots.nl

Auteur: Anja Schoots

Naar het hart van schrijfonderwijs

Teksten van leerlingen die keurig voldoen aan de criteria uit de rubric maar die een schijnbaar ongrijpbare kwaliteit missen, het laat ons achter met een onbevredigend gevoel. Het gevoel dat we onvoldoende hebben bijgedragen aan echte schrijfkwaliteit bij onze leerlingen. En dat terwijl schrijven zo belangrijk is voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Goed kunnen…
Lees meer

Saamhorigheid: de kerstgedachte het hele jaar door

Met kerst staan we er gewoontegetrouw bij stil hoe belangrijk het is om te zorgen voor de medemens, om aandacht te hebben voor elkaar en te vieren hoe we in diversiteit vreedzaam samen kunnen leven. Voor de kerstviering op mijn school schreven leerlingen teksten en gedichten over ‘het licht in de ander zien’ en ‘elkaar…
Lees meer

Inclusief onderwijs: deel 2

In een eerder artikel schreef ik al over de onderwijsbehoeften van leerlingen met ADHD of autisme. Veel onderwijsbehoeften komen overeen. Om het plaatje compleet te maken, heb ik ook onderzocht welke ondersteuningsbehoeften dyslectici en NT2-leerlingen hebben. Wat blijkt? Ook hierin weer veel overlap. Als je als docent alle groene interventies in onderstaand overzicht toepast, bedien…
Lees meer

Inclusief onderwijs: ADHD en autisme

Alhoewel inclusief onderwijs al een ‘oud’ begrip is, blijkt het in de praktijk nog niet altijd goed uit de verf te komen. Inclusief onderwijs is gefundeerd op de rechten van alle kinderen op goed onderwijs, vanuit de ideologie dat de mensheid in wezen een groot gezin is waarin goed voor elkaar wordt gezorgd. Daarbij wordt…
Lees meer