Educational Research & Innovation
Agency

Agency

Agency is het vermogen en de wil om beslissingen te nemen om zichzelf of de omstandigheden te veranderen. Het onderwijs is het oefenterrein waar dit vermogen ontwikkeld kan worden, wat ook belangrijk is voor een leven lang leren. Het vormt een belangrijk onderdeel van onderwijsvernieuwingen wereldwijd.

Het stimuleren van agency vraagt om een balans tussen ruimte geven en sturing. Agency wil zeggen dat een leerling beslissingen neemt en handelt, met als gevolg dat er een transformatie plaatsvindt: van zichzelf of de omstandigheden. Agency is een sociaal construct; in de leeromgeving hebben docenten, klasgenoten en de leerstof zelf een grote invloed op de ontwikkeling ervan. Het onderwijs kan een belangrijke functie hebben in het stimuleren van agency door bij te dragen aan bewustwording van de leerling, zodat de leerling intentionele keuzes maakt, vandaaruit handelt en reflecteert op het proces en resultaat. Aandacht voor agency in het curriculum, draagt bij aan het leren van leerlingen, hun persoonsvorming en welzijn.

Educationforagency.nl