Wereldwijde vernieuwing

Agency is het vermogen en de wil om beslissingen te nemen om jezelf of de omstandigheden te veranderen. Het onderwijs is het oefenterrein waar dit vermogen ontwikkeld kan worden. Het vormt een belangrijke focus van onderwijsvernieuwingen wereldwijd.

Het stimuleren van agency vraagt om een balans tussen ruimte geven en sturing. Agency is een sociaal construct. Je ontwikkelt het in interactie met anderen. Het OECD noemt agency de rode draad in het curriculum. Tegelijkertijd vraagt het ook aandacht voor collectiviteit, het inzetten van de eigen talenten om gemeenschappelijke doelen te bereiken, oftewel co-agency.

 

Waarom co-agency?

Onze samenleving kent verschillende uitdagingen die het welzijn van mensen en de natuur in de weg staan. Het vraagt innerlijke kracht en saamhorigheid om samen deze uitdagingen aan te gaan.

In een inspirerende leeromgeving doen leerlingen de benodigde kennis op, ontdekken ze hun passie en verkrijgen ze meer zelfvertrouwen. In zo'n omgeving staat niet het individualisme centraal, maar het besef dat we samen bouwen aan de toekomst. Docenten kunnen dat vuurtje ontsteken en leerlingen begeleiden in deze ontwikkeling. Dit vraagt zowel agency van docenten als van leerlingen. Van docenten om in te spelen op de actualiteit en noodzaak van het moment en van leerlingen om medeverantwoordelijkheid te nemen voor het leren in de school.