Missie

Een wijze zei ooit "Als je de wereld wilt veranderen, moet je de kinderen anders opvoeden." De manier waarop kinderen opgroeien bepaalt de manier waarop zij de samenleving later vorm geven. Het is mijn drijfveer om bij te dragen aan een onderwijssysteem dat kinderen toerust voor een transformatie in de samenleving.

De wil en het vermogen om een transformatie tot stand te brengen, in jezelf of de omgeving, is een creatief principe en wordt gevoed door het ontdekken van de eigen waarden en interesses, vertrouwen in eigen kunnen, bewustzijn en zelfregulerend vermogen. De ontwikkeling hiervan bij leerlingen is al een mooi doel op zich, maar leidt ook nog eens tot meer welzijn en dieper leren.

 
 
 

Educatie

Onderwijs zou moeten leiden tot zelfstandigheid in verbondenheid. Leren en welzijn zou geen individueel voorrecht moeten zijn, maar een collectieve kracht.

Scholen vormen de ideale omgeving voor alle betrokkenen om die collectieve kracht te ontwikkelen. Die kracht is gestoeld op samenwerking: oog hebben voor de behoeften van anderen, de bereidheid om eigen inzichten dienstbaar te maken aan anderen en om tot verdieping te willen komen.

Dat vraagt om een leeromgeving waarin leerlingen hun eigen waarden en interesses kunnen ontdekken, leren samenwerken en tot het besef kunnen komen dat opgedane kennis nooit het eindpunt is, maar het begin van iets nieuws.

 
 

Onderzoek

Het besef dat kennis geen eindpunt is maar het begin van iets nieuws, is nodig om tot verdieping te kunnen komen. Het betekent dat we het idee moeten loslaten dat 'ik weet hoe het zit' en nieuwsgierig moeten zijn naar wat er verder te ontdekken valt. Op het gebied van zelfstandigheid in verbondenheid valt nog veel te ontdekken.

Vanuit een netwerk met onderzoekers die zich richten op agency van leerlingen, studenten én docenten, onderzoek ik hoe agency zich ontwikkelt bij leerlingen, wat dat vraagt van de leeromgeving en wat de relatie is met leren en welzijn.

Eerder deed ik al onderzoek naar engagement van leerlingen bij het vak Nederlands, en naar formatief werken om eigenaarschap van leerlingen te stimuleren.

 

Alles is met alles verbonden. Duurzame ontwikkeling is gebouwd op dat besef.