Anja Schoots

Mijn wortels liggen in het bedrijfsleven waar ik als trainer/coach workshops persoonlijke vaardigheden heb gegeven en diverse afdelingen en organisaties heb begeleid in het ontwikkelen naar een lerende organisatie. In die periode groeide het idee dat het goed zou zijn als mensen van jongs af aan hun talenten leren kennen, zodat zij met meer creativiteit en zelfvertrouwen in de maatschappij kunnen staan. Vandaar dat ik de overstap naar het onderwijs heb gemaakt. Inmiddels houd ik me in verschillende rollen bezig met onderwijsinnovatie, vanuit mijn ervaring met lerende organisaties. Als onderwijskundig projectleider draag ik bij aan een schoolcultuur waarin leerlingen en docenten de ruimte hebben zichzelf te ontplooien en waar begeleiding maatwerk kan zijn. Ik sta voor een werkwijze waarin zowel leerlingen als docenten participeren in onderzoek. Deze participatie draagt bij aan een onderzoekende houding van alle betrokkenen. Alleen dan kan er sprake zijn van echte verandering, omdat deze gedragen wordt door opgedane inzichten in plaats van vooronderstellingen. Bovendien kan alleen door samen te onderzoeken, eigenaarschap ontstaan. Onderwerpen van coaching zijn onder andere formatief werken, begeleiden van leerlingen met Special Educational Needs en de inzet van ICT. Op mijn blog staan artikelen die ik over deze onderwerpen schreef.

Anja Schoots-Snijder
MEd Educational Needs, taalbeleid en dyslexie
MEd Leren & Innoveren
Google Educator (level 2)

Onderwijskundig projectleider
Sectievoorzitter Nederlands
Docent Nederlands
Dyslexiecoach
I-coach